Disclaimer voor ditisABC.nl

ditisABC (Kamer van Koophandel: 28101324), hierna te noemen ditisABC, verleent u hierbij toegang tot ditisABC.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. ditisABC behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op ditisABC.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van ditisABC.

Beperkte aansprakelijkheid

ditisABC spant zich in om de inhoud van ditisABC.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op ditisABC.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ditisABC. In het bijzonder zijn alle prijzen op ditisABC.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op ditisABC.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ditisABC nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ditisABC. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ditisABC, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Let's talk

We turn coffee into code

Locatie

We turn coffee into code

Kantoor
Satellietbaan 41C
2181MG Hillegom
hallo@ditisabc.nl

maandag t/m vrijdag van 09:00 - 17:00
zaterdag en zondag offline gesloten,
online altijd open.