ChatGPT: gaat AI online marketing vervangen?

De opkomst van AI en machine learning heeft voor veel opschudding gezorgd binnen verschillende industrieën, zo ook in de marketing. Door de lancering van het programma ChatGPT kunnen sommige taken overgenomen worden door AI. Daarnaast is de popularitieit van dit programma snel gestegen. Het aantal gebruikers van ChatGPT is gestegen naar 100 miljoen gebruikers in slechts twee maanden. Het kostte Instagram twee jaar en TikTok negen maanden om dit aantal gebruikers te halen. wat is ChatGPT precies en hoe kan dit programma gebruikt worden? Wordt de online marketeer van tegenwoordig overbodig? Wij duiken in deze nieuwe kunstmatige chatfunctie.

Wat is ChatGPT?

ChatGPT is een programma dat is ontwikkeld door Open AI. Het is kunstmatige intelligentie die op basis van vragen of opdrachten teksten genereert. Zo kan het programma teksten herschrijven, antwoorden geven op vragen met bijbehorende uitleg, teksten samenvatten, verhalen verzinnen en zelfs computercode schrijven en verbeteren. Daarnaast kan het ook marketing praktijken uitvoeren, zoals het schrijven van advertentieteksten. ChatGPT is in staat om op een efficiënte en nauwkeurige manier te reageren op de vragen van de gebruiker.

ChatGPT is ontwikkeld met behulp van Generative Pre-trained Transformer (GPT). Daarnaast is het programma getraind met een grote dataset die bestaat uit verschillende bronnen, zoals websites en boeken. ChatGPT werkt door te leren van grote hoeveelheden tekst op internet en door het opstellen van verbanden tussen woorden en betekenissen. Naast de Generative Pre-trained Transformer werkt het programma met een Large Language Model. Dit is een type computermodel dat is ontworpen om taal te begrijpen en te verwerken. Er wordt gebruik gemaakt van een neuraal netwerk en er wordt getraind met behulp van veel tekst data, waardoor ChatGPT taalpatronen kan begrijpen zoals mensen dat doen. Door middel van machine learning wordt ChatGPT dan ook steeds slimmer.

Voordelen van ChatGPT

ChatGPT is makkelijk in staat om bepaalde taken over te nemen. Zo kan het, zoals eerder al gezegd, spelfouten uit teksten halen of grote stukken teksten samenvatten. Dit maakt het makkelijker voor de gebruiker, want zij hoeven dit niet meer zelf te doen. Daarnaast is ChatGPT gebouwd op de data van tot en met april 2023, wat véel data is. 

ChatGPT kan ook eerdere vragen onthouden en daardoor kan de gebruiker doorvragen op het gegeven antwoord, waardoor het steeds meer op een gesprek lijkt. De gebruiker kan ChatGPT ook wat complexere vragen stellen vergeleken met een normale zoekmachine. Het programma is snel, 24/7 bereikbaar en communiceert op een menselijke manier met de gebruiker.

Wat is de toekomst van ChatGPT

De lancering van ChatGPT wordt gezien als even revolutionair iets, net zoals de lancering van de eerste iPhone. Overigens zijn er nog veel toekomstmogelijkheden met OpenAI. Zo heeft Microsoft een deel van de aandelen en is al bezig om ChatGPT te verwerken in Bing. Zo heeft de AI toegang tot een zoekmachine en is dus niet gelimiteerd tot een bepaalde dataset. Ook is de lancering van GPT-4 er laatst uitgekomen. In deze versie kan de AI verschillende type media begrijpen en genereren, zoals foto’s, video’s en audio.

Daarnaast komen andere IT-giganten met een antwoord op ChatGPT. Zo heeft Google inmiddels ook al een AI. concurrent, genaamd Bard. De wereld rondom AI staat dus zeker niet stil en we kunnen zeker nog mooie dingen verwachten.

Kan AI de taken overnemen van de online marketeer?

Zoals gezegd is de kunstmatige intelligentie in staat om veel taken te doen of zelfs over te nemen. Hoe zit het met de taken binnen de online marketing? De online marketeer is verantwoordelijk voor het onder andere creëren van waardevolle en relevante content voor een specifiek publiek. De taken van een online marketeer zijn onder andere zoekmachine optimalisatie, contentmarketing en sociale media marketing. Daarnaast moet de online marketeer rekening houden met de tone of voice. Hoewel ChatGPT de gebruiker zou kunnen assisteren met het uitvoeren van deze taken, is het (nog) niet zelf in staat om de taken volledig over te nemen. 

ChatGPT is daarnaast getraind om patronen in tekst te herkennen, maar mist hierbij de creativiteit en originaliteit die een menselijke schrijver wel heeft. Als online marketeer weet je daarnaast natuurlijk veel beter in welke context bepaalde teksten geschreven moeten worden. Daar heeft een AI bot op het moment nog aardig wat moeite mee.

Hoe kan ChatGPT ingezet worden als hulpmiddel voor de online marketeer?

Gelukkig zitten de online marketeers niet zonder baan vanwege ChatGPT! Deze kunstmatige intelligentie kan de online marketeer wel ondersteunen om hun werk te vereenvoudigen en te verbeteren. Er zijn verschillende mogelijkheden met ChatGPT die wij heel nuttig vinden en deze zike ik ons ook voor een lange tijd gebruiken.

Zoekwoorden verzinnen voor content

Soms is het lastig om de juiste zoektermen te selecteren om je content te optimaliseren voor zoekmachines. Om je hier mee op weg te helpen, kan ChatGPT gebruikt worden om tot nieuwe zoekwoorden te komen voor bepaalde content. Zo kan je vragen of hij zoekwoorden wilt verzinnen voor je blog, bijvoorbeeld over… ChatGPT!

Vervolgens is het mogelijk dat je vervolgvragen kunt stellen, bijvoorbeeld hoe ChatGPT aan deze zoektermen gekomen is of vragen of hij de beste zoektermen kan selecteren. Misschien kan hij ook wel moeilijkere of niche zoektermen extra verzinnen, de mogelijkheden zijn groot. Zo kom je op steeds meer nieuwe zoektermen voor in de content die je maakt!

Contentstructuur opstellen

Wanneer je een blog moet schrijven over een onderwerp, is het soms lastig om te bepalen hoe deze tekst opgesteld moet worden. Welke onderwerpen ga je behandelen en in welke volgorde? ChatGPT kan je hierbij helpen. Door te vragen wat voor structuur hoort bij een blog over bijvoorbeeld: gebakjes van de bakker, stelt ChatGPT een structuur voor van een blog over gebakjes van de bakker. Nadat ChatGPT een structuur heeft opgesteld, kan je vervolgvragen stellen. Zo kan je vragen wat hij met bepaalde onderwerpen bedoeld, of hij meer of minder onderwerpen moet neerzetten.

Voorbeeld van wat je dan ziet

Heel handig, maar geen vervanging.

ChatGPT is een krachtig programma dat veel gebruikt kan worden, maar waar men niet van afhankelijk moet worden. Dit programma kan niet de taak van een marketeer overnemen, maar een marketeer kan ChatGPT wel gebruiken als hulpmiddel. Zo kan het programma makkelijk zoekwoorden genereren en kan een marketeer inspiratie op doen van een blog, wat compleet geschreven kan worden door ChatGPT. Voor nu hoeft de marketeer niet bang te zijn dat hij zijn baan zal verliezen.

webbureau ditisABC